از امروز بنا دارم در دسته بندی وبلاگ، دسته زبان رو اضافه کنم. زبان آموزی به شکل جدی رو خودم تازه شروع کردم . در این پست، یک فایل پی دی اف انگلیسی و یک فایل ترجمه فارسی می گذارم. فایل صوتی انگلیسی را هم به لهجه بریتیش و هم آمریکن می گذارم. برای اینکه جملاتی که در متن یکپارچه قرار دارد آهسته و جدا یاد گرفته شود فایل صوتی تک تک جملات را هم سوای از فایل یکپارچه در این پست می گذارم. ترجمه فارسی هم که در فایل پی دی اف هست کار یادگیری را آسان می کند.

فایل پی دی اف انگلیسی

فایل پی دی اف فارسی

فایل صوتی متن یکپارچه با لهجه امریکن

فایل های صوتی تک تک جملات با لهجه امریکن

فایل صوتی جمله اول

فایل صوتی جمله دوم

فایل صوتی جمله سوم

فایل صوتی جمله چهارم

فایل صوتی جمله پنجم

فایل صوتی جمله ششم

فایل صوتی جمله هفتم

فایل صوتی جمله هشتم

فایل صوتی جمله نهم

فایل صوتی جمله دهم

فایل صوتی جمله یازدهم

فایل صوتی جمله دوازدهم

فایل صوتی جمله سیزدهم

فایل صوتی جمله چهاردهم

فایل صوتی جمله پانزدهم

فایل صوتی جمله شانزدهم

فایل صوتی جمله هفدهم

فایل صوتی جمله هجدهم

فایل صوتی جمله نوزدهم

فایل صوتی جمله بیستم

فایل صوتی جمله بیست و یکم

فایل صوتی جمله بیست و دوم

فایل صوتی جمله بیست و سوم

فایل صوتی جمله بیست و چهارم

فایل صوتی جمله بیست و پنجم

فایل صوتی جمله بیست و ششم

فایل صوتی جمله بیست و هفتم

فایل صوتی جمله بیست و هشتم

فایل صوتی جمله بیست و نهم

فایل صوتی جمله سی ام

فایل صوتی جمله سی و یکم

فایل صوتی متن یکپارچه با لهجه بریتیش

فایل های صوتی تک تک جملات با لهجه بریتیش            

فایل صوتی جمله اول

فایل صوتی جمله دوم

فایل صوتی جمله سوم

فایل صوتی جمله چهارم

فایل صوتی جمله پنجم

فایل صوتی جمله ششم

فایل صوتی جمله هفتم

فایل صوتی جمله هشتم

فایل صوتی جمله نهم

فایل صوتی جمله دهم

فایل صوتی جمله یازدهم

فایل صوتی جمله دوازدهم

فایل صوتی جمله سیزدهم

فایل صوتی جمله چهاردهم

فایل صوتی جمله پانزدهم

فایل صوتی جمله شانزدهم

فایل صوتی جمله هفدهم

فایل صوتی جمله هجدهم

فایل صوتی جمله نوزدهم

فایل صوتی جمله بیستم

فایل صوتی جمله بیست و یکم

فایل صوتی جمله بیست و دوم

فایل صوتی جمله بیست و سوم

فایل صوتی جمله بیست و چهارم

فایل صوتی جمله بیست و پنجم

فایل صوتی جمله بیست و ششم

فایل صوتی جمله بیست و هفتم

فایل صوتی جمله بیست و هشتم

فایل صوتی جمله بیست و نهم

فایل صوتی جمله سی ام

فایل صوتی جمله سی و یکم

 

منبع : ابطال |یادگیری زبان انگلیسی شماره 1
برچسب ها : فایل ,صوتی ,جمله ,بیست ,لهجه ,چهارم ,فایل صوتی ,صوتی جمله ,جمله بیست ,چهارم فایل ,هفتم فایل